Home
Home
Nederlands English Spaans Russisch
Menu
empty

Disclaimer

 
Bink Holland B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Bink Holland B.V.
 
Door Bink Holland B.V. per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Bink Holland B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Privacy
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
 
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Bink Holland B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Bink Holland B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Bink Holland B.V.
Bink Holland B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site www.binkholland.nl staan hyperlinks naar andere websites. Bink Holland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Bink Holland B.V. verwijst. Ook is Bink Holland B.V. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.
Bink Holland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen.
 
Copyright
Al deze pagina's en scripten van Bink Holland B.V. zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Bink Holland B.V. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Bink Holland B.V. of Endless webdesign niet toegestaan.
 
Productie
Endless webdesign. Meer informatie over Endless webdesign kunt u vinden op www.endless.nl bellen kan natuurlijk ook 0321 336321.